Tomy archiwalne – Rok 2019


ROK 2019 – Tom 14


Porównanie trzech sposobów pomiaru długości kończyn dolnych

Three approaches to measure the length of lower extremities

Autor: Romuald Stupnicki, Joanna Głogowska strony 1 – 6


Wytrzymałość anaerobowa 10 letnich chłopców

Anaerobic endurance of boys aged 10 years

Autor: Romuald Stupnicki, Paweł Grochowski strony 7 – 12


Ocena aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych w powiecie pruszkowskim

Asssessment of professional mobilisation of persistently unemployed subjects from Pruszków county

Autor: Sylwia Płuszewska strony 13 – 25


Znaczenie kapitału społecznego na przykładzie projektu Back to the Floor firmy Castorama

Significance of the socjal capital as exemplified by the project Back to of Floor of the Castorama company

Autor: Kamil Sroka strony 27 – 39


Sprawność biegowa 8-letnich dzieci z płaskostopiem

Running performance of flatfooted children aged 8 years

Autor: Monika J. Grott, Mariusz Hrycyna strony 41 – 44


Występowanie nadwagi i otyłości wśród 12-15 letnich dzieci

Overweight and obesity in children aged 12-15 years

Autor: Anna Kołodziejak strony 45 – 50


Ocena Wytrzymałości tlenowej dzieci w wieku 12-13 lat za pomocą testu Coopera

Aerobic endurance of children aged 12 – 13 years as measured by Coopers test

Autor: Marcin Kuśmierczyk Mariusz Hrycyna strony 51 – 52


Ocena poziomu sprawności fizycznej kandydatów na szeregowych zawodowych w latach 2013-2018

Assessment of physical fitness of candidates for the professional military service throughout the period 2013-2018 

Autor: Artur Dominowski strony 53 – 60


Suplement do czasopisma


Kultura fizyczna w przestrzeni publicznej

Physical culture in the public domain

Autor: Streszczenia doniesień przedstawionych na konferencji studenckiej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie 26.01.2019(Supl. 1) strony 1 – 10