Tomy archiwalne – Rok 2018


ROK 2017 – Tom 13


Wpływ treningu Cross-Fit na wytrzymałość siłową osób o różnym stażu treningowym

The impact of Cross-Fit training on strength fitness in subjects differing in training experience

Autor: Mariusz Hrycyna ( strony 1 – 4 )


Wpływ zmęczenia na celność rzutów w piłce ręcznej chłopców w wieku 14-15 lat

Effects of fatigue on shot accuracy of male handball players aged 14-15 years

Autor: Agnieszka Zatorska ( strony 5 – 8 )


Ocena wytrzymałości anaerobowej zawodników podnoszenia ciężarów

Assessment of the anaerobic endurance of weightlifters

Autor: Martyna Rusak ( strony 9 – 13 )


Ocena  postawy ciała dzieci w wieku 7-9 lat

Assessment of body posture of children aged 7-9 years

Autor: Mariusz Hrycyna Łukasz Kołakowski ( strony 15 – 20 )


Aktywność fizyczna, sposób odżywiania i zawartość tkanki tłuszczowej u chłopców trenujących i nietrenujących w wieku 14 – 15 lat

Physical activity, dietary habits and body fat  content in trained and untrained boys aged 14-15 years

Autor: Marta Dynek ( strony 21 – 25 )


Ocena różnych sposobów pomiaru wysokości siedzeniowej

Assessment of various approaches to measure sitting height

Autor: Romuald Stupnicki, Joanna Głogowska ( strony 27 – 34 )


Efekty indywidualnych ćwiczeń wykonywanych przez pacjentki z zespołem bólowym lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa

Effects of individual exercises performed by famale patients suffering from pain syndrome of the lumbosacral spine

Autor: Ewa Strupińska-Thor, Adrian Bajan ( strony 35 – 41 )


Poziom lęku siatkarek w różnych sytuacjach sportowych

Anxiety of female volleyball players in diverse sport events

Autor: Alicja Gorący, Kinga Szkop  ( strony 43 – 45 )


Rotacja talerza biodrowego a parametry postawy ciała dzieci

Iliac ala rotation and body posture elements in children

Autor: Ewa Strupińska-Thor, Andrzej Słoń  ( strony 47 – 57 )


Reakcje biologiczne na nadmierne bodźce fizyczne i psychospołeczne

Biological responses to excessive physical and psycho-social loads

Autor: Zbigniew Obmiński ( strony 59