Bieżący numer – Tom 1 / 2024


Konkluzje i rekomendacje

Conclusions and recommendations

Autor: Mariola Pytlak, Katarzyna Ołdak – Jaczyńska strony 1 – 9


Cz. I. Wprowadzenie do projektu

Vol. I. Introduction to the project

Autor: Mariola Pytlak; Katarzyna Ołdak – Jaczyńska strony 10 – 18


Cz. II Rozumienie cech administracji publicznej

Vol. II Understanding the features of public administration

Autor: Mariola Pytlak; Katarzyna Ołdak – Jaczyńska strony 19 – 26


Cz. III Poziom zadowolenia z funkcjonowania administracji a jej sprawność

Vol. III Level of satisfaction with the functioning of the administration and its efficiency

Autor: Mariola Pytlak; Katarzyna Ołdak – Jaczyńska strony 27 – 39


Cz. IV Problemy w funkcjonowaniu administracji publicznej

Vol. IV Problems in the functioning of public administration

Autor: Mariola Pytlak; Katarzyna Ołdak – Jaczyńska strony 41 – 47


Cz. V Zmiany w funkcjonowaniu administracji publicznej – propozycje usprawnienia

Vol. V Changes in the functioning of public administration – proposals for improvement

Autor: Mariola Pytlak; Katarzyna Ołdak – Jaczyńska strony 49 – 56


Wyodrębnienie i uporządkowanie

Isolation and ordering

Autor: Dorota Stanisława Bajurska strony 57 – 64


Apolityczność

Apolitical attitude

Autor: Monika Bąk strony 65 – 71


Trwałość decyzji administracyjnej

Durability of an administrative decision

Autor: Anna Kietlińska strony 73 – 83


Władztwo i przymus

Power and coercion

Autor: Izabela Matysiak strony 85 – 93


Legalizm

Legalism

Autor: Patrycja Anna Piętka strony 95 – 101


Stabilność i pewność istnienia

Stability and certainty of existence

Autor: Elwira Maria Szelągowska strony 103 – 111


Poszanowanie interesu publicznego

Respect for the public interest

Autor: Tomasz Tulej strony 113 – 123


Wyodrębnienie kompetencyjne

Separation of competences

Autor: Marta Kinga Łebek – Bartoszek strony 125 – 134