Tomy archiwalne – Rok 2017


ROK 2017 – Tom 12


Aktywność fizyczna w zapobieganiu chorobom układu krążenia (ChUK)pdf1

Physical activity in the prevention of cardiovascular diseases (CVD)

Autor: Tadeusz P. Żarski, Alicja Gorący  ( strony 1 – 9 )


Postawa ciała 9 – 12-letnich dzieci o zróżnicowanej względnej masie ciała wyrażonej wskaźnikiem BMI pdf1

Body posture of children aged 9 – 12 years as related their body mass index (BMI)

Autor: Aleksandra Bogucka, Anna Głębocka ( strony 11 – 17 )


Analiza techniki stylu motylkowego u pływaków juniorów pdf1

Analysis of the butterfly stroke technique in junior swimmers

Autor: Małgorzata Stachowicz, Andrzej Dziedzic, Katarzyna Milde ( strony 19 – 24 )


The structure and content of the preparatory period in futsal in the annual training cycle of skilled playerspdf1

Struktura i treść okresu przygotowawczego w futsalu w rocznym cyklu treningowym zaawansowanych zawodników

Autor: Iwan Stasiuk ( strony 25 – 30 )


The declared readiness of extramural physical education students to promote a healthy life style pdf1

Deklarowane przygotowanie zaocznych studentów wychowania fizycznego do promowania zdrowego stylu życia

Autor: Robert Gorzkowski, Ewa Strupińska-Thor ( strony 31 – 38 )


Dietary knowledge vs. nutrition quality assessment of young male subjects systematically exercising in a gym pdf1

Wiedza żywieniowa a ocena jakości żywienia młodych mężczyzn regularnie ćwiczących na siłowni 

Autor: Antoni Szymański, Robert Wiszniewski ( strony 39 – 45 )


Effects of physical activites on shaping the pro-social behaviour in adults with moderate intellectual disabilities 
pdf1

Wpływ aktywności ruchowej na rozwój zachowań prospołecznych osób dorosłych z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną

Autor: Alicja Gorący, Magdalena Bluszcz, Mariusz Baecker ( strony 47 – 53 )


Delineation of a Cross-Fit training systempdf1

Charakterystyka programu treningowego Cross-Fit

Autor: Mariusz Hrycyna, Dominik Kacprzak ( strony 55 – 62 )


Kondycja fizyczna młodzieży szkolnej w świetle badań populacyjnychpdf1

Physical condition of school youth in the light of population research

Autor: Tadeusz Maszczak ( strony 63 – 68 )


Wpływ zmęczenia zawodników w wieku 18-30 lat na celność strzałów w piłce nożnej ( strony 69 – 73 )pdf1

Impact of fatigue on shot accuracy of footboll players aged 18-30 years

Autor: Maksymilian Kiraga ( strony 69 – 73 )


Wizerunek ciała kobiet w wieku 60-80 latpdf1

Body image of women aged 60-80 years

Autor: Ilona Grabarczyk  ( strony 75 – 79 )


Zależności między tętnem i prędkością w powtarzanych krótkich biegachpdf1

Heart rate and running velocity in multiple short runs

Autor: Romuald Stupnicki, Edyta Sienkiewicz-Dianzenza, Piotr Boratyński ( strony 81 – 86 )


Lista recenzentów

tom 12 (2017)
J. Charzewska M.Lichota E.SienkiewiczDianzenza  M.Kruszewski
M.Hrycyna K.Mazurek E.StrupińskaThor  M.Rejman
E.Klimek-Piskorz S.NowackaDobosz D.Śledziewski
E.Kozdroń R.Regini A.Wawrzyniak